Už ką nuomos kompanijos nurašo nuo kortelės pinigus praėjus keliems mėnesiams po nuomos?


Ar yra tekę, peržiūrint kreditinės kortelės išrašus, rasti visai neplanuotą pinigų sumą, kurią nuo Jūsų sąskaitos savavališkai nurašė automobilių nuomos kompanija, nors mašiną nuomojotės beveik prieš kelis mėnesius, o užstatas (jei toks buvo) - seniai sugrąžintas ir jau spėjote visai pamiršti su praėjusia automobilių nuoma susijusius rūpesčius? Jei visgi Jums su tuo susidurti teko, vadinasi - prisidirbote.

Automobilių nuomos kompanijos nėra sukčiai (girdžiu kai kuriuos iš Jūsų prieštaraujant, bet čia ne apie tai) ir neturėdamos jokio pagrindo savo klientų kortelių jos netuština.  Jeigu pinigai nurašyti, vadinasi pretekstas buvo, o priežastis nuskaičiuoti pinigus praėjus ilgam laikui po nuomos gali būti tiktai viena - nuomos metu pažeidėte eismo taisykles ir nesumokėjote baudos. Prisiminkite, gal kur važiavote šiek tiek per greitai, gal pasistatėte automobilį šiek tiek ne vietoje ir manėte prasmukę nepastebėti, o gal kur nors tiesiog išmetėte baudos kvitą, kurį radote ant priekinio automobilio lango. Neprisimenate? Nieko tokio - Jums primins. Ir primins taip, kad kitą kartą taisyklių stengsitės nebepažeidinėti. Na, čia ta vieta, kur daugelis ir pradeda piktintis. Kodėl tik po dviejų mėnesių? Kodėl be jokio įspėjimo? Kodėl būtent tokia suma?

Kodėl tik po kelių mėnesių?
Biurokratija, ji ir Vokietijoje - biurokratija. Pranešimus apie kelių eismo taisyklių pažeidimus automobilių nuomos kompanijos gauna tik praėjus mažiausiai 2 savaitėm, o tai ir mėnesiui ar daugiau po faktinio pažeidimo. Paprastai, per tą laiką nuomos sutartys būna uždarytos, su klientu būna atsiskaityta, užstatai sugrąžinti. Visų gyvenimai teka sena vaga ir niekas nebesigręžioja atgal. Tačiau netikėtai į nuomos kompanijos pašto dėžutę įkrenta policijos (ar miesto municipaliteto, ar kokios kitos biurokratinės institucijos) pranešimas apie tai, kad kompanijos automobilis tam tikru laiku, tam tikroje vietoje pažeidė tam tikras kelių eismo taisykles. "Būkite malonūs sumokėti baudą arba pateikti duomenis apie taisykles pažeidusį asmenį," - maždaug tokia formuluotė pranešime leidžia nuomos kompanijai pačiai baudos nemokėti, bet įpareigoja suteikti institucijai vairuotojo kontaktinius duomenis.

Kodėl be jokio įspėjimo?
Tiesą sakant, tokie pranešimai nuomos kompanijoms nėra kaip perkūnas iš giedro dangaus. Jų gaunama pastoviai ir šūsnimis, todėl tolimesni veiksmai jau puikiai sudiriguoti. Didesnėse nuomos kompanijose šiuo tikslu netgi įsteigti atskiri skyriai, kurie daugiau nieko ir nedaro, tik administruoja gaunamas baudas. Tai ne itin sudėtingas procesas, bet jis užima laiko ir jam atlikti reikia papildomų rankų. Taigi, pirmiausia (a) duomenų bazėje išsiaiškinama, kas konkrečiu momentu vairavo nelemtąjį automobilį. Ir, bum!!! Tai Jūs esate tas laimingasis! Pasirodo, tai Jūs nė nemirktelėjęs pravažiavote Stop ženklą, o gal praskridote pro greičio matavimo kamerą kaip raketa arba sustojote ten, kur to daryti nederėjo. Iki šio momento niekas apie tai net neįtarė, gal net ir Jūs pats (na, gal šiek tiek, tiesa?). Kaip ten bebūtų, pažeidėjas jau žinomas. Kas toliau? (b) Suruošiamas pranešimas, kuriame įvardinami keli punktai iš civilinio kodekso, keli punktai iš nuomos sąlygų, pacituojamos ištraukos iš nuomos sutarties (kuri buvo surašyta antroje lapo pusėje labai mažomis raidėmis ir greičiausiai savo laiku taip ir nesulaukė deramo Jūsų dėmesio), užsimenama apie administracinio baudų sureguliavimo mokesčio dydį ir konstatuojamas faktas, kad (c) tas mokestis jau yra nuskaičiuotas nuo Jūsų kreditinės kortelės, todėl šiuo metu galite būti ramūs ir nesukti sau galvos, kaip jį sumokėti. Šis pranešimas Jums išsiunčiamas paštu į namus, todėl jį gausite tik gal po kokios savaitės (jei nestrigs pašto tarnyba). Taigi, nesakykite, kad pinigai nurašyti be jokio įspėjimo. Su įspėjimu, tik jis vėluoja. Nuomos kompanija nekalta, kad bankas pinigus nurašo greičiau, negu paštas Jums pristato laišką. (d) Surašomas atsakymas ir institucijai, atsiuntusiai pranešimą apie baudą. Jame nurodomas Jūsų vardas, namų adresas, gal ir telefonas (vis tiek niekas nesivargins iš užsienio juo skambinti) ir visa tai taip pat išsiunčiama paprastu laišku. Dabar suprantate, kokiu kiekiu papildomo darbo, nelemtai prasižengdami, apkrovėte nuomos kompaniją. Be jokios abejonės, už tai turite sumokėti!

Kodėl būtent tokia suma?
Vieniems šis malonumas kainuoja 35, kitiems - €75. Administracinio baudų sureguliavimo mokestis priklauso nuo kompanijos nustatyto įkainio. Jis numatytas nuomos sutartyje ir bendrame sutarties kontekste yra paskendęs kažkur tarp kitų smulkiu šriftu surašytų sąlygų. Kaip ten bebūtų, jis tikrai yra. Taigi, jei iš anksto planuojate nuomos metu pažeisti taisykles, galite apie šį mokestį pasiteirauti pasiimdami automobilį. Jis yra fiksuotas ir vėliau nepasikeis. Kokio dydžio jis bebūtų - tai atpildas už ištiso skyriaus triūsą prie Jūsų, išdykeliai, padarytų iškadų.

Tačiau tai dar ne pabaiga. Administracinis mokestis - tai toli gražu ne pati bauda už prasižengimą. Tai viso labo pinigai į orą. Baudą turėsite susimokėti atskirai, kai gausite laišką iš policijos ar kitos valdžios institucijos su jame nurodytomis visomis prasižengimo smulkmenomis, konkrečia baudos suma bei apmokėjimo terminais. Jei gavote tokį laišką, paskubėkite baudą susimokėti (visi terminai greičiausiai bus jau pasibaigę, nes įprasta, kad jie trumpesni už laiką, per kurį pristatomas laiškas). Ir nors su baudos apmokėjimu susijusias išlaidas padidina dar ir bankų taikomi tarptautinio pavedimo įkainiai, žinokite, kad Jums išties pasisekė. Kodėl? Todėl, kad Jūs apskritai tuos laiškus gavote.

Neretai, dėl nuomos metu neteisingai pateikto ar nuomos agento neteisingai užrašyto namų adreso, klientai pranešimų iš vis negauna. O praėjus dar keliems mėnesiams, nuo kortelės pakartotinai būna nurašoma ta pati baudos administravimo suma. Taip gali tęstis n kartų, nes biurokratinis ciklas kartojasi. Negavęs pranešimo apie baudą, žmogus jos nesumoka. Policija (ar kita institucija) pakartotinai kreipiasi į nuomos kompaniją su reikalavimu baudą apmokėti arba suteikti duomenis apie vairuotoją. Ši pakartotinai kruopščiai atlieka visus aukščiau išvardintus veiksmus, po kurių pinigai kliento kortelėje nusenka dar €35-75. Kad toks kortelės tuštinimas netaptų įpročiu, būtina kreiptis į nuomos kompaniją, aiškintis priežastis, taisyti jų turimą Jūsų namų adresą ir galų gale vis tiek susimokėti baudą.

Visko pasitaiko. Kriskit pasliki, bet nepatikėsiu, kad nė karto gyvenime nesate pažeidę eismo taisyklių (bent jau greitį tai jau tikrai kur nors viršijote), todėl ypač svarbu, kad pripažintumėte savo klaidas ir, esant galimybei, iš karto susimokėtumėte gautas baudas. O dar geriau - vairuokite drausmingai, taip galima sma-a-a-a-arkiai sutaupyti!

Komentarai