Pranešimai

Už ką nuomos kompanijos nurašo nuo kortelės pinigus praėjus keliems mėnesiams po nuomos?